• banner

ເຊື້ອລາ

ແມ່ນແລ້ວ

Yeasts
SK ບັນລຸລະດັບຜົນຜະລິດຂອງເຊື້ອລາໃນອະດີດຈາກ 2 t/h ຫາ 5.5 t/h.

ເຄື່ອງຫໍ່

  • TRCJ350-B YEAST FORMING MACHINE

    TRCJ350-B ເຄື່ອງສ້າງເຊື້ອລາ

    TRCJ 350-B ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ GMP ສໍາລັບເຄື່ອງກອບເປັນຈໍານວນເຊື້ອລາ, ເຫມາະສໍາລັບການຜະລິດເມັດເຊື້ອລາແລະກອບເປັນຈໍານວນ.